”Vi kommer att ställa krav i valrörelsen på att staten tar över ansvaret för järnvägsunderhållet”

Posted · Add Comment

Jens Holm (V), är ordförande i riksdagens trafikutskott och anser att järnvägsunderhållet bör bedrivas av Trafikverket i egen regi. Du ställde nyligen en interpellation till infrastrukturminister Thomas Eneroth om järnvägsunderhållet. Interpellationen diskuterades i riksdagen den 26 april i år. Vad handlade den om? Mitt budskap var att Sverige skyndsamt behöver skapa en bättre ordning för […]

Så har det svenska järnvägsunderhållet förändrats över tid

Posted · Add Comment

Den svenska järnvägen började byggas i mitten av 1800-talet och sedan dess har det skett många förändringar. Från att ha varit under statlig styrning har underhållet av järnvägen förvandlats till ett av Europas mest privatiserade och uppstyckade. Järnvägsunderhållets svenska historia kan inte helt skiljas från historien om vem som ansvarat för drift och utbyggnad av […]

”Antalet tekniker på järnvägen har halverats”

Posted · Add Comment

Intervju. Jörgen Lundström var ordförande i Seko Infranord fram till 2019, en tid präglad av tuffa politiska debatter om järnvägsunderhållet. Sedan 1998 har antalet tekniker på järnvägarna halverats, från 7 257 till ca 3800. Vid flera tillfällen var Jörgen Lundström synlig i media och kritiserade omläggningen av underhållet. I dag är Jörgen Lundström pensionär. Fram till […]

Tyskland – industrinationen där staten tar ansvaret

Posted · Add Comment

Den politiska dragkampen kring den tyska järnvägen har ökat, där flera partier förespråkat en konkurrensutsättning. Men den tyska staten vill behålla kontrollen inom landet, samtidigt som de låter den egna statens företag, däribland Arriva, ta över tågtrafik i omvärlden. Deutsche Bahn är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av staten. Deutsche Bahn står för […]

Nya Zeeland – där staten fick skapa ordning i kaoset

Posted · Add Comment

På Nya Zeeland hoppades man att privatiseringar skulle göra järnvägsunderhållet billigare. Men för lite pengar satsades på investeringar och förnyelse. Istället för att spara pengar blev staten tvungen att satsa mer pengar på järnvägsunderhållet. Till sist blev staten tvungen att återta kontrollen av både drift och underhåll, till en betydligt högre summa än vad de […]

Norge – där regeringen bytte spår

Posted · Add Comment

I Norge har man gått från privatiseringar till att åter låta staten få en större kontroll av järnvägsunderhållet. Där planerar regeringen att stoppa ytterligare konkurrensutsättning av persontrafiken inom järnvägen. Likaså har regeringen lovat att strama åt det konkurrensutsatta anbudsförfarandet inom järnvägsunderhållet. I Norge tog privatiseringen av järnvägen fart 2015 då landet öppnade för konkurrens inom […]

Storbritannien – där staten återtagit huvudansvaret

Posted · Add Comment

I Storbritannien har regeringen gått från privatiseringar till att återta huvudansvaret för järnvägsunderhållet.  Den allvarliga tågolyckan i Hatfield år 2000 ledde till att regeringen bytte spår i frågan om privatiseringar och nu har de gått ett steg längre genom inrättandet av myndigheten Great British Railways. Den brittiska järnvägen privatiserades under mitten av 1990-talet av John […]

Ny rapport: Privatiserat järnvägsunderhåll

Posted · Add Comment

Jämfört med andra länder i Europa hör det svenska järnvägsunderhållet till de mest privatiserade, uppstyckade och konkurrensutsatta. I en ny rapport som lanseras idag 24 mars 2022 har journalisten och författaren Mats Wingborg jämfört Sverige med flera andra länder, där flertalet gått från privatiseringar till att ta tillbaka underhållet i egen regi.  Tågresandet i Sverige ökar år […]

”De som beställer underhållet av järnvägen borde ta intryck av stålindustrin”

Posted · Add Comment

Gunnar Hallert har arbetat på Banverket, varit VD för Citypendeln och arbetat med järnväg i Tanzania, Zambia, Kosovo och Trinidad. Till en början var han positiv till en avreglering av den svenska järnvägen, men anser idag att utvecklingen gått för långt. En av dina huvudpoänger är att överblicken av järnvägsunderhållet gått förlorad. Förklara! – Idag […]

”Entreprenörerna överklagar redan innan anbudstiden har gått ut”

Posted · Add Comment

Vilka har konsekvenserna blivit av privatiseringen av järnvägsunderhållet? Vi frågade Håkan Englund, ordförande i företagsfacket vid Seko Infranord och facklig företrädare i Infranords styrelse.  Ett centralt argument i debatten handlar om kostnader. De som förespråkar en fortsatt privatisering och konkurrensutsättning menar att underhållet blivit billigare. Kritiker, som du själv, hävdar tvärtom att underhållet blivit dyrare. […]