När underhållet ska skötas under press försämras arbetsmiljön för lokförare

Posted · Add Comment

– När företag som ansvarar för underhållet pressar den egna personalen blir arbetsmiljön farlig, säger Linnea Garli som arbetat som lokförare sedan 2009. Linnea Garli (bilden) kör persontåg som utgår från Stockholm. Tågen kan sedan gå till platser som Göteborg, Karlstad, Sundsvall eller Falun. Det är inte ovanligt att hon passerar sträckor där det pågår banarbeten. […]

Håkan Englund: ”Olauson ser inte att det är avregleringen som skapat problemen”

Posted · Add Comment

– Det stora felet med den nya offentliga utredningen om järnvägsunderhållet är att den helt bortser från vad som är det största problemet. Utredaren Erland Olauson ser inte att det är avregleringen som skapat det svårigheter vi har idag. Underhållet har blivit tre gånger så dyrt, men effektiviteten har inte alls ökat i samma utsträckning. Orsaken […]

Tågen ska fram – ny utredning från Seko Infranord

Posted · Add Comment

– Statens infrastrukturförvaltare Trafikverket handlar sedan dess bildande år 2010 upp allt underhåll av företag på marknaden. Bengt Jäderholm, som på uppdrag av Seko Infranord gjort en utredning om underhållet, menar att Trafikverket bör ha en egen organisation för det avhjälpande och löpande underhållet av järnvägen. Seko Infranords initiativ är ett försök att påverka den offentliga […]

Löften är till för att hållas

Posted · Add Comment

I valrörelsen 2014 lovade både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att underhållet av järnvägarna skulle tillbaka till offentliga. Erfarenheterna av den borgerliga regeringens konkurrensutsättning var tillräckligt tydliga. Det som skulle bli innovativt, flexibelt och effektivt visade sig resultera i motsatsen. Skötseln av järnvägen har efter upphandlingscirkusen blivit dyrare, sämre och lett till säkerhetsrisker för både anställda och […]

“Knyt näven och håll ihop!”

Posted · Add Comment

Klockan är sju på måndag morgon och ett 20-tal anställda vid Infranord har samlats till medlemsmöte, i Lokstallet, Sundbyberg.– Alla vet att vi har torskat kontraktet. Vi var mer än dubbelt så dyra, vi var mil ifrån. Jag skiter i att spekulera om varför och koncentrerar mig på vår framtid, inleder Håkan Englund, vice ordförande […]

Ulf Adelsohn: Jag hade ingen aning om hur illa det var ställt

Posted · Add Comment

I järnvägspolitikens Sverige blev det stor sak när SJ:s starke man tog bladet från munnen – dessutom i helstatliga järnvägsbolagets egna publikation. Bland annat skrev Ulf Adelsohn om den ”striptease” som år 2000 klöv SJ i sin beståndsdelar, om hur godstrafiken övertogs av Green Cargo och hur parkering och stationer överfördes till Jernhusen som på […]

Mats Hulth: Jag kunde ha gjort mer

Posted · Add Comment

Mats Hulth, tidigare finansborgarråd i Stockholm och ordförande i Banverkets styrelse 1999–2008, menar att realpolitik handlar om trappsteg, om att ständigt blicka uppåt och ta direktiv från instanser ovanför det egna huvudet. Inom svensk tågpolitik kunde han med mer eller mindre bakbundna händer åse ett ständigt springande i politikertrappan utan att något gjordes åt den […]

Risken för olyckor har blivit större

Posted · Add Comment

Februari 2016: två persontåg far in i varandra i hög hastighet i södra Tyskland. 10 döda och omkring 150 skadade. Kan något liknande hända i Sverige idag? Det är bara en tidsfråga. Det går aldrig att undanröja alla olycksrisker, men ett transportsystem kan vara organiserat på ett mer eller mindre säkert sätt. De första järnvägarna […]

Svensson Smith: Järnvägen är en orkester utan dirigent

Posted · Add Comment

En allmän press för en mer klimatanpassad transportsektor höjer kraven på järnvägen. Samtidigt väljer alltfler tågen. Enligt Statistiska Centralbyrån ökade passagerartrafiken längs järnvägen med 97 procent mellan 1991–2011. Regeringen Löfven öronmärkte 1,2 miljarder kronor till järnvägsunderhåll i den budget som Sverigedemokraterna fällde genom att rösta på alliansens skuggbudget. Men när S–Mp-regeringen väl fick igenom sin […]