VALSPECIAL: Så vill partierna få tågen att komma i tid

Posted · Add Comment

Hur vill riksdagspartierna lösa frågan om tågkaoset och att få tågen att komma i tid? Spårfel har gjort en kartläggning över de politiska partierna och var de står i frågan om organiseringen av järnvägsunderhållet. Sommarens tågkaos har gjort att tusentals resenärer varit strandade på stationer eller i tåg som inte får köra vidare. Ökad punktlighet […]

7 av 10 anser att Trafikverket bör ta över järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

I en nyligen genomförd undersökning från Novus framkommer att 4 av 10 av de tillfrågade väljer bort att ta tåget till förmån för exempelvis bil eller flyg av oro för tågförseningar. Enligt samma undersökning anser en majoritet, 7 av 10, att bristande järnvägsunderhåll är det huvudsakliga skälet till tågförseningarna. I sommar har många svenskar drabbats […]

Debatt: Tåg som fastnat måste evakueras snabbare

Posted · Add Comment

Det är inte rimligt att passagerare sitter fast i tåg i många timmar. Trafikverket måste ta över felavhjälpning, besiktning och en del underhåll, skriver Gunnar Hallert och Leif Lundin, tidigare på Banverket i en debattartikel i SvD den 18 augusti. “Under senare tid har det vid flera tillfällen förekommit att resande under vidriga förhållande suttit fast […]

Tågkaos – låt politikerna veta när tåget är försenat

Posted · Add Comment

Trött på tågkaoset!? Nu lanserar vi en sajt där allmänheten snabbt och enkelt kan rapportera in förseningar och inställda avgångar: www.tagkaos.se Tågproblemet du rapporterar in här kommer att skickas direkt till ansvariga politiker i länet. Låt oss tillsammans ställa krav på en fungerande järnväg. Kampanjen annonseras på bland annat Aftonbladet och Omni under augusti. Tågen […]

”Vi kommer att ställa krav i valrörelsen på att staten tar över ansvaret för järnvägsunderhållet”

Posted · Add Comment

Jens Holm (V), är ordförande i riksdagens trafikutskott och anser att järnvägsunderhållet bör bedrivas av Trafikverket i egen regi. Du ställde nyligen en interpellation till infrastrukturminister Thomas Eneroth om järnvägsunderhållet. Interpellationen diskuterades i riksdagen den 26 april i år. Vad handlade den om? Mitt budskap var att Sverige skyndsamt behöver skapa en bättre ordning för […]

Så har det svenska järnvägsunderhållet förändrats över tid

Posted · Add Comment

Den svenska järnvägen började byggas i mitten av 1800-talet och sedan dess har det skett många förändringar. Från att ha varit under statlig styrning har underhållet av järnvägen förvandlats till ett av Europas mest privatiserade och uppstyckade. Järnvägsunderhållets svenska historia kan inte helt skiljas från historien om vem som ansvarat för drift och utbyggnad av […]

”Antalet tekniker på järnvägen har halverats”

Posted · Add Comment

Intervju. Jörgen Lundström var ordförande i Seko Infranord fram till 2019, en tid präglad av tuffa politiska debatter om järnvägsunderhållet. Sedan 1998 har antalet tekniker på järnvägarna halverats, från 7 257 till ca 3800. Vid flera tillfällen var Jörgen Lundström synlig i media och kritiserade omläggningen av underhållet. I dag är Jörgen Lundström pensionär. Fram till […]

Schweiz – landet där tågen kommer i tid

Posted · Add Comment

Schweiz står ofta förebild för resten av världen när det kommer till en fungerade järnväg. Där tar staten ett övergripande ansvar i vid bemärkelse för drift, underhåll och investeringar. I Schweiz reser man mest med tåg i Europa. En schweizare reser nästan dubbelt så många kilometer med tåg per år jämfört med en svensk. Internationella […]

Tyskland – industrinationen där staten tar ansvaret

Posted · Add Comment

Den politiska dragkampen kring den tyska järnvägen har ökat, där flera partier förespråkat en konkurrensutsättning. Men den tyska staten vill behålla kontrollen inom landet, samtidigt som de låter den egna statens företag, däribland Arriva, ta över tågtrafik i omvärlden. Deutsche Bahn är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av staten. Deutsche Bahn står för […]

Nya Zeeland – där staten fick skapa ordning i kaoset

Posted · Add Comment

På Nya Zeeland hoppades man att privatiseringar skulle göra järnvägsunderhållet billigare. Men för lite pengar satsades på investeringar och förnyelse. Istället för att spara pengar blev staten tvungen att satsa mer pengar på järnvägsunderhållet. Till sist blev staten tvungen att återta kontrollen av både drift och underhåll, till en betydligt högre summa än vad de […]