Hur vill riksdagspartierna lösa frågan om tågkaoset och att få tågen att komma i tid? Spårfel har gjort en kartläggning över de politiska partierna och var de står i frågan om organiseringen av järnvägsunderhållet.

Sommarens tågkaos har gjort att tusentals resenärer varit strandade på stationer eller i tåg som inte får köra vidare. Ökad punktlighet på järnvägen är en fråga som är viktig för många väljare. 4 av 10 svenskar väljer idag bort tåget på grund av oro att tågen inte ska komma i tid. 7 av 10 anser att bristande järnvägsunderhåll ligger bakom. 

Sverige har Europas mest uppsplittrade organisation för järnvägsunderhåll. I genomsnitt blir kontrakten för järnvägsunderhåll 74 procent dyrare efter att avtal med entreprenörerna slutits. Det är betydligt mer än vid andra typer av entreprenader som Trafikverket upphandlar, visar granskning från Riksrevisionen. Trots att allt fler tar tåget har antalet järnvägstekniker halverats de senaste 25 åren. Med andra ord är utmaningarna långtgående och komplexa. 

Så hur vill partierna i riksdagen organisera järnvägsunderhållet och se till att tågen går i tid? Spårfel har gjort en kartläggning av vart partierna står i frågan om järnvägsunderhåll: 

SOCIALDEMOKRATERNA

 • Överför en betydande del av basunderhållet till Trafikverkets regi
 • Rusta upp järnvägen för tillförlitlighet i hela landet


Socialdemokraterna har ett vallöfte från 2014 om att återförstatliga järnvägsunderhållet, som inte infriats. Nyligen presenteradeTrafikverket ett förslag till Infrastrukturdepartementet om att återta 3 (!) av 36 baskontrakt, vilket inte motsvarar det tidigare vallöftet. Samtidigt har Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) uttryckt en ambition att öka den statliga kontrollen och att möjliggöra för Trafikverket att själva förfoga över underhållet. 

MODERATERNA

 • Öka konkurrensutsättningen genom fler privata entreprenörer
 • Rusta upp järnvägsnätet och satsa på underhåll
 • Prioritera gods- och pendlingstrafik

Moderaternas lösning är att reparera de spår som finns. När det kommer till vem som ska utföra underhållet vill de behålla systemet med underleverantörer som Trafikverket upphandlar. De vill dessutom öka konkurrensutsättningen genom fler upphandlingar för privata entreprenörer. Moderaterna anser att järnvägsunderhållet i storstadsregionerna bör prioriteras. 

SVERIGEDEMOKRATERNA

 • Överväg att låta staten ta över delar av järnvägsunderhållet
 • Prioritera järnvägsunderhållet

Sverigedemokraterna anser att ökad statlig kontroll är i rätt riktning, men ser en risk med att låta Trafikverket ta över i egen regi. De föreslår istället en uppdelning i ett Banverk och ett Vägverk, där Banverkets del skulle innebära att Infranord AB uppgår i Banverket och sedan likvideras. Resterande delen av järnvägsunderhållet, enligt Sverigedemokraterna, bör fortsatt skötas av privata bolag. Dessutom vill de tillföra mer resurser till befintligt underhåll. 

VÄNSTERPARTIET

 • Förstatliga järnvägsunderhållet
 • Återreglera järnvägen
 • Stoppa tågkaos genom ett sammanhållet järnvägsnät

Vänsterpartiet vill se en ökad statlig kontroll där Trafikverket tar över järnvägsunderhållet. Därtill vill de anställa järnvägstekniker direkt till Trafikverket så att myndigheten får den kompetens som behövs, vilket även skulle innebära tryggare arbetsvillkor i branschen. De vill dessutom satsa mer resurser på underhåll och nya spår. 

CENTERPARTIET

 • Öka konkurrensutsättningen
 • Rusta upp och underhåll det befintliga järnvägsnätet
 • Rusta upp lokala banor på landsbygden för jobb och tillväxt

Centerpartiet vill satsa på att rusta upp befintlig järnväg. De vill att Trafikverket ska ta över entreprenörernas risker, och ta över maskinerna. Ceneterpartiet vill öka konkurrensutsättningen och låta utländska bolag konkurrera om kontrakten. 

MILJÖPARTIET

 • Låt järnvägsunderhållet skötas av Trafikverket, istället för av olika entreprenörer
 • Skapa en samlad organisation för järnvägen inom Trafikverket
 • Mer pengar till snöröjning, reparationer och annat underhåll 

Miljöpartiet anser att Trafikverket ska ta över järnvägsunderhållet i egen regi. De anser att verket idag inte har tillräcklig koll på anläggningen, därför behövs en samlad organisation inom Trafikverket där järnvägen är prioriterad. Miljöpartiet vill att befintliga spår ska byggas ut och att järnvägen ska rustas upp. 

LIBERALERNA

 • Öka konkurrensutsättningen
 • Öka investeringarna i järnvägsunderhållet

Liberalerna vill öka investeringarna för järnvägen. De anser att behoven är stora och måste öka. De vill behålla systemet med konkurrensutsatt järnvägsunderhåll med ett ökat antal entreprenörer.

KRISTDEMOKRATERNA

 • Öka konkurrensutsättningen
 • Prioritera fortsatt upprustning av befintlig järnväg
 • Bygg ut nya sträckor för att öka kapaciteten

Kristdemokraterna vill  se en upprustning av järnvägen. De vill behålla systemet med konkurrensutsatt järnvägsunderhåll med ett ökat antal entreprenörer.

Vill du veta mer om vad partierna anser i frågan och hur de vill lösa problemet med att tågen inte kommer i tid? Här kan du se vår debatt från den 25/8 med riksdagsledamöter i efterhand: https://www.facebook.com/events/1208034929990116

Comments are closed