Tågen ska fram!

Nu får det vara slut på inställda avgångar och tåg som inte kommer i tid. Bristerna på järnvägen kostar skattebetalarna miljarder varje år. Stöd våra krav på politikerna i regeringen. Det dagliga järnvägsunderhållet ska skötas av Trafikverket i egen regi istället för bolag där vinstintressen styr på bekostnad av samhällsintresset. Nu vill vi få ett slut på tågkaoset.

Vi som står bakom Spårfel är järnvägare vid Sekos företagsfack på Infranord. Vi ser dagligen bristerna i underhållet och hur det är organiserat. Vi vill få en fungerande järnväg – för våra invånare och för klimatets skull. Därför vill vi påverka beslutsfattarna att styra upp kaoset och istället låta Trafikverket utföra underhållet i egen regi. Att fackförbundet Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021.

Skriv under på att tågen ska fram – namninsamling via Skiftet!