Rapporter

Privatiserat Järnvägsunderhåll

En undersökning om erfarenheter och konsekvenser i Sverige och andra länder. Rapport skriven av journalisten och författaren Mats Winborg.

Riksrevisionens granskningar

En genomgång av Riksrevisionens av drift och underhåll av vägar och järnvägar.

Brister i järnvägsunderhållet

Översikt skriven av Bengt Jäderholm, tidigare stf. generaldirektör Vägverket.

Tågen skall fram

Bengt Jäderholm, tidigare stf. generaldirektör Vägverket, har skrivit rapporten Tågen skall fram med anledning av den statliga utredningen om framtidens järnvägsunderhåll.

Utredning om basunderhållet av järnvägen

Den långa versionen av rapporten Tågen skall fram.

Ny syn på järnvägsunderhållet

Seko har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. Denna rapport visar hur en sådan järnväg skulle kunna se ut.

Fallet järnvägen

Katalys analyserar i den här rapporten effekterna av avregleringarna på den svenska järnvägen. Katalys föreslår att Trafikverket tar tillbaka drift och underhåll av spåren.