Rapporter

Tågen skall fram

Bengt Jäderholm, tidigare stf. generaldirektör Vägverket, har skrivit rapporten Tågen skall fram med anledning av den statliga utredningen om framtidens järnvägsunderhåll.

Utredning om basunderhållet av järnvägen

Den långa versionen av rapporten Tågen skall fram.

Ny syn på järnvägsunderhållet

Seko har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. Denna rapport visar hur en sådan järnväg skulle kunna se ut.

Fallet järnvägen

Katalys analyserar i den här rapporten effekterna av avregleringarna på den svenska järnvägen. Katalys föreslår att Trafikverket tar tillbaka drift och underhåll av spåren.