“Knyt näven och håll ihop!”

Posted · Add Comment

Klockan är sju på måndag morgon och ett 20-tal anställda vid Infranord har samlats till medlemsmöte, i Lokstallet, Sundbyberg.– Alla vet att vi har torskat kontraktet. Vi var mer än dubbelt så dyra, vi var mil ifrån. Jag skiter i att spekulera om varför och koncentrerar mig på vår framtid, inleder Håkan Englund, vice ordförande […]

Ulf Adelsohn: Jag hade ingen aning om hur illa det var ställt

Posted · Add Comment

I järnvägspolitikens Sverige blev det stor sak när SJ:s starke man tog bladet från munnen – dessutom i helstatliga järnvägsbolagets egna publikation. Bland annat skrev Ulf Adelsohn om den ”striptease” som år 2000 klöv SJ i sin beståndsdelar, om hur godstrafiken övertogs av Green Cargo och hur parkering och stationer överfördes till Jernhusen som på […]

Mats Hulth: Jag kunde ha gjort mer

Posted · Add Comment

Mats Hulth, tidigare finansborgarråd i Stockholm och ordförande i Banverkets styrelse 1999–2008, menar att realpolitik handlar om trappsteg, om att ständigt blicka uppåt och ta direktiv från instanser ovanför det egna huvudet. Inom svensk tågpolitik kunde han med mer eller mindre bakbundna händer åse ett ständigt springande i politikertrappan utan att något gjordes åt den […]

Risken för olyckor har blivit större

Posted · Add Comment

Februari 2016: två persontåg far in i varandra i hög hastighet i södra Tyskland. 10 döda och omkring 150 skadade. Kan något liknande hända i Sverige idag? Det är bara en tidsfråga. Det går aldrig att undanröja alla olycksrisker, men ett transportsystem kan vara organiserat på ett mer eller mindre säkert sätt. De första järnvägarna […]

Svensson Smith: Järnvägen är en orkester utan dirigent

Posted · Add Comment

En allmän press för en mer klimatanpassad transportsektor höjer kraven på järnvägen. Samtidigt väljer alltfler tågen. Enligt Statistiska Centralbyrån ökade passagerartrafiken längs järnvägen med 97 procent mellan 1991–2011. Regeringen Löfven öronmärkte 1,2 miljarder kronor till järnvägsunderhåll i den budget som Sverigedemokraterna fällde genom att rösta på alliansens skuggbudget. Men när S–Mp-regeringen väl fick igenom sin […]

”Jag kommer gärna hem efter jobbet”

Posted · Add Comment

För Anna Larsson handlar det om rörelsen. Som lokförare och radioloksoperatör för Green Cargo med bas i Tomteboda, en minut från Stockholms central, är rörelsen en förutsättning för att trivas med arbetet. Och trivs gör hon det handlar om att snabbt ställa om kroppen efter nya dygnsrytmer och fysiskt krävande arbetsuppgifter, men även om att […]

Forskaren varnar: Det kommer ske en stor tågolycka i Sverige

Posted · Add Comment

Frågan är inte om det kommer hända en allvarlig tågolycka i Sverige, utan var och när. Det menar Rebecca Forsberg som forskar om skador uppkomna vid tågolyckor, på enheten för kirurgi vid Umeå universitet. – Jag försöker undvika att sitta i de första vagnarna när jag åker tåg, säger hon. Rebecca Forsberg har under många […]

Rälsen kan inte skiljas från hjulen

Posted · Add Comment

Hjulet och rälsen hänger ihop. Det fick järnvägare lära sig förr. Tågtrafiken och spåren är ett enhetligt tekniskt system som kräver samordning och planering. Men 1988 bestämde politikerna att hjulet och rälen skulle skiljas åt. Ansvaret för trafiken lades på ett håll, skötseln av banorna på ett annat. Den spårbundna trafiken i landet skulle öppnas […]

Förstatliga järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

Vad har hänt med statsministerns vallöfte om att förstaliga järnvägsunderhållet, är en fråga jag återkommande ställer mig. Stefan Löfven var inför valet väldigt rak och tydlig, nu efter valet har denna tydlighet dock förbytts till sin motsats. För oss i väg och ban-branschen som dagligen utför järnvägsunderhåll, anställda i privata och statliga bolag, är det […]

Anställda drabbas när järnvägen är i kris

Posted · Add Comment

Tågvärdar som blir hotade på jobbet av resenärer som fått nog och lokförare som blir utan raster på grund av förseningar. Järnvägen är i kris och det drabbar personal på alla nivåer. – Det är en väldigt stressig miljö, säger ombudsmannen och tidigare tågmästaren Rolf Sjöstrand. Den svenska järnvägen är sliten och underhållet eftersatt. Försenade tåg […]