Rapporter

Tågen skall fram

Bengt Jäderholm, tidigare stf. generaldirektör Vägverket, har skrivit rapporten Tågen skall fram med anledning av den statliga utredningen om framtidens järnvägsunderhåll.

Ny syn på järnvägsunderhållet

Seko har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. Nu har ny rapport, skriven av Bengt Jäderholm, tidigare chef på Banverket, tagits fram som belyser detta närmare.

Fallet järnvägen

Katalys analyserar i den här rapporten effekterna av avregleringarna på den svenska järnvägen. Katalys föreslår att Trafikverket tar tillbaka drift och underhåll av spåren.