Seko riktar skarp kritik mot de förslag som regeringens utredare lagt fram för den svenska järnvägen. Utredare Gunnar Alexandersson vill minska statens roll och föreslår att privata aktörer fortsatt ska sköta underhållet. Seko uppmanar regeringen att slänga utredningen i soptunnan och istället infria vallöftet om att förstatliga järnvägsunderhållet.

I mer än två år har Gunnar Alexandersson utrett den svenska järnvägen. Våren 2015 kom ett delbetänkande och i december lämnades slutbetänkande över till infrastrukturminister Anna Johansson (S).
Gunnar Alexandersson tillsattes av alliansregeringen och kritiserades då av Socialdemokraterna för att vara partisk eftersom han tidigare arbetat för järnvägsföretagens branschorganisation.

I valrörelsen lovade Stefan Löfven att förstatliga järnvägsunderhållet, men istället för att infria löftet skickades frågan in i den pågående utredningen som ett tilläggsdirektiv. Nu har alltså Gunnar Alexandersson sagt sitt och han föreslår att järnvägsunderhållet även fortsättningsvis ska sköts av privata aktörer. Trafikverket får hård kritik av utredaren som menar att fler problem skulle skapas om myndigheten fick ett utökat ansvar.

Behöver egen personal

Sekos ordförande Janne Rudén är kritisk till utredningens slutsatser och anser att Trafikverket ska ha ett odelat ansvar för den svenska järnvägen.

– Med egen personal som kan sköta det avhjälpande underhållet skulle Trafikverket kunna planera och utföra åtgärder på ett helt annat sätt. De skulle se vad som behövs och kunna göra det. Idag åtgärdas bara just de problem som har uppstått och som entreprenören fått en beställning på. Upptäcks ett annat problem ska det startas en hel karusell innan det kan åtgärdas, säger han.

Men är det lämpligt att Trafikverket får utökat ansvar om myndigheten fungerar så dåligt som utredningen visar?

– Trafikverket måste naturligtvis rigga sin organisation. I dag har de ingen utförandekompetens, men vi ser att det är nödvändigt att de bygger upp en sådan, säger Janne Rudén.

”Politikerna måste sätta ner foten”

Utredningen föreslår att Trafikverket ska avgöra om det ska ta in externa entreprenörer eller inte, men enligt Seko är frågan allt för politiskt laddad för att avgöras av tjänstemän. Ansvariga politiker måste kunna ställas till svars för den infrastruktur som finansieras genom skattemedel, menar fackförbundet.

– Jag tycker detta är ett korkat förslag från utredaren. Ska tjänstemännen bestämma kommer det alltid vara enklare att upphandla och anlita en entreprenör än att bygga upp en helt ny egen organisation. Här måste politikerna sätta ner foten och säga hur de vill ha det, säger Janne Rudén.

Föreslår minskad statlig kontroll

Delbetänkandet, som tog upp frågan om underhåll, har Seko redan yttra sig om. I remissvaret som lämnades i september lyfts kravet om ett förstatligande, men även ett förslag om att det på sikt bör skapas en egen myndighet för järnvägen. Idag sköts både väg och järnväg av en och samma myndighet, trots att det handlar om vitt skilda trafikslag.

– Prio ett är att arbetet med att rusta upp spåren kommer igång, men ja, vi pläderar också för att dela upp järnväg och väg för att stärka kompetens som gått förlorad. Idag är Trafikverket duktigare på underhåll av väg än av järnväg, säger Janne Rudén.

I slutbetänkandet föreslås ytterligare åtgärder för att minska statens kontroll över järnvägen som att ägandet i SJ, Green Cargo, Infranord och Jernhusen ska ses över. Vad tänker du om det?

– Utredningen föreslår att bolagen ska säljas ut och att ett helt nytt system ska införas i Sverige. Vår inställning är att svensk järnväg inte är betjänt av fler experiment. Järnvägen ska fungera, vi ska kunna åka på den och transportera gods på den, inte minst för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.

I en debatt i SvD i september uppmanade du regeringen att slänga utredningen i soptunnan. Har du fortfarande samma inställning?

– Vi kommer säkert att hitta positiva delar i slutbetänkandet, men som helhet, ja.

Text: Linnea Nilsson
Foto: Seko

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *