“Knyt näven och håll ihop!”

Posted · Add Comment

Klockan är sju på måndag morgon och ett 20-tal anställda vid Infranord har samlats till medlemsmöte, i Lokstallet, Sundbyberg.– Alla vet att vi har torskat kontraktet. Vi var mer än dubbelt så dyra, vi var mil ifrån. Jag skiter i att spekulera om varför och koncentrerar mig på vår framtid, inleder Håkan Englund, vice ordförande […]

Risken för olyckor har blivit större

Posted · Add Comment

Februari 2016: två persontåg far in i varandra i hög hastighet i södra Tyskland. 10 döda och omkring 150 skadade. Kan något liknande hända i Sverige idag? Det är bara en tidsfråga. Det går aldrig att undanröja alla olycksrisker, men ett transportsystem kan vara organiserat på ett mer eller mindre säkert sätt. De första järnvägarna […]

Forskaren varnar: Det kommer ske en stor tågolycka i Sverige

Posted · Add Comment

Frågan är inte om det kommer hända en allvarlig tågolycka i Sverige, utan var och när. Det menar Rebecca Forsberg som forskar om skador uppkomna vid tågolyckor, på enheten för kirurgi vid Umeå universitet. – Jag försöker undvika att sitta i de första vagnarna när jag åker tåg, säger hon. Rebecca Forsberg har under många […]

Anställda drabbas när järnvägen är i kris

Posted · Add Comment

Tågvärdar som blir hotade på jobbet av resenärer som fått nog och lokförare som blir utan raster på grund av förseningar. Järnvägen är i kris och det drabbar personal på alla nivåer. – Det är en väldigt stressig miljö, säger ombudsmannen och tidigare tågmästaren Rolf Sjöstrand. Den svenska järnvägen är sliten och underhållet eftersatt. Försenade tåg […]

”Sverige har mycket att lära av Schweiz”

Posted · Add Comment

I Sverige väljer många bort tåget om de vill vara säkra på att komma i tid, i Schweiz är det precis tvärtom. Där har staten behållit kontrollen över järnvägen och stora satsningar i form av pengar och planering har skapat en tågtrafik i världsklass. – Sverige har mycket att lära av både Schweiz och andra […]