Det måste bli ett
slut på tågkaoset

För en järnväg där du kommer fram i tid
Stöd våra krav och låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi

Våra krav

Namninsamling - Tågen ska fram!

Gör din röst hörd för en fungerande järnväg via Skiftet

Jag vill skriva under

Textbox Section
"Det som oroar mig är om personalen i spåret är stressade. Det handlar om sekunder från det att tågvarnaren ser tåget tills dess att spåret ska vara utrymt. Det ska därför inte mycket till för att tågen ska komma mycket nära de som arbetar med underhållet, utan att jag som lokförare kan göra någonting. I värsta fall kan det hända olyckor."
– Linnea, lokförare

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen

Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt istället Trafikverket utföra underhållet i egen regi – så att vi får en fungerande järnväg för alla. Vi vill komma fram i tid.

- Det här kan du göra -

Prenumerera på
nyhetsbrevet

Skriv upp dig

Följ oss och dela våra budskap

Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

- I media -

"Staten bör sköta järnvägsunderhållet"

26/3 2022. Privatiseringen av järnvägsunderhållet är en flopp. Nu bör staten ta tillbaka ansvaret. Det skriver Mats Wingborg i sin ledare på Dagens Arena.

Halvering av antalet bantekniker

24/3 2022. Antalet bantekniker har nästan halverats sedan 1998, från drygt 7 000 till cirka 3 800. Samtidigt har järnvägsunderhållet halkat efter, och antalet inställda tåg och förseningar har ökat.

"Nu behöver vi en fungerande järnväg"

21/3 2022. Spårfel, signalfel, växelfel… Det här håller inte. Trafikverket bör därför ta över järnvägsunderhållet i egen regi, skriver en grupp järnvägsanställda.

Om Spårfel

Vi som står bakom Spårfel är järnvägare vid Sekos företagsfack på Infranord. Vi ser dagligen bristerna i underhållet och hur det är organiserat. Vi vill få en fungerande järnväg – för våra invånare och för klimatets skull. Därför vill vi påverka beslutsfattarna att styra upp kaoset och istället låta Trafikverket utföra underhållet i egen regi. Att fackförbundet Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021.