Det måste bli ett slut på tågkaoset!

För en järnväg där du kommer fram i tid.

Stöd våra krav och låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi.

7 av 10 stödjer våra krav.

Enligt en undersökning från Novus vill 70% av de tillfrågade att järnvägsunderhållet ska skötas av Trafikverket i egen regi. Över 10 000 har skrivit under Spårfels namninsamling. Nu vill vi se förändring.

Tågen ska fram!

“Det som oroar mig är om personalen i spåret är stressade. Det handlar om sekunder från det att tågvarnaren ser tåget tills dess att spåret ska vara utrymt. Det ska därför inte mycket till för att tågen ska komma mycket nära de som arbetar med underhållet, utan att jag som lokförare kan göra någonting. I värsta fall kan det hända olyckor.”

– Linnea, Lokförare

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen.

Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt istället Trafikverket utföra underhållet i egen regi – så att vi får en fungerande järnväg för alla. Vi vill komma fram i tid.

Det här kan du göra:

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET
FÖLJ OSS OCH DELA VÅRA BUDSKAP
Sverige: Välkommen till Europas mest avreglerade järnväg.

18/9 2022. Återkommande rubriker om kaos. Tåg som är försenade, avgångar som ställs in. Trots ökade satsningar fungerar inte den svenska järnvägen.

Fyra av tio svenskar väljer bort tåget på grund av förseningar

29/8 2022. Sju av tio tror att bristande järnvägsunderhåll är orsaken bakom problemen. Det visar en ny undersökning från kampanjen Spårfel.

Lösningen på tågkaoset: Fler järnvägar och statlig kontroll

19/8 2022. Tomas Eneroth (S) ser skäl att öka den statliga kontrollen och se till att Trafikverket själva förfogar över underhållet i framtiden.

“Tåg som fastnat måste evakueras snabbare”

18/8 2022. Det är inte rimligt att passagerare sitter fast i tåg i många timmar. Trafikverket måste ta över felavhjälpning, besiktning och en del underhåll.

“Staten bör sköta järnvägsunderhållet”

26/3 2022. Privatiseringen av järnvägsunderhållet är en flopp. Nu bör staten ta tillbaka ansvaret. Det skriver Mats Wingborg i sin ledare på Dagens Arena.

Halvering av antalet bantekniker

24/3 2022. Antalet bantekniker har nästan halverats sedan 1998, från drygt 7 000 till cirka 3 800. Samtidigt har järnvägsunderhållet halkat efter, och antalet inställda tåg och förseningar har ökat.

Om Spårfel

Vi som står bakom Spårfel är järnvägare vid Sekos företagsfack på Infranord. Vi ser dagligen bristerna i underhållet och hur det är organiserat. Vi vill få en fungerande järnväg – för våra invånare och för klimatets skull. Därför vill vi påverka beslutsfattarna att styra upp kaoset och istället låta Trafikverket utföra underhållet i egen regi. Att fackförbundet Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021.