Det måste bli ett slut på tågkaoset!

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Istället bör staten utföra underhållet – så vi får en fungerande järnväg för alla. Vi vill komma fram i tid.

Våra förslag

Resenären

Idag är svensk järnväg osäker för oss som åker tåg varje dag eller bara då och då. Kommer tåget gå i tid, kommer det ens att komma? Förseningar och inställda tåg är en vanlig syn. Vi vill att Trafikverket ska ta över allt underhåll så att ditt tåg går och kommer fram på utsatt tid.

Järnvägare

Låt alla anställa inom järnvägen omfattas av en meddelarfrihet, oavsett om de arbetar i statlig eller privat regi. Öppenhet förebygger olyckor och motverkar missförhållanden. Behåll personal då privat verksamhet tas över av staten för att verksamheten inte ska gå miste om värdefull kompetens och kunskap.

Jobben

Förseningarna och inställda tåg kostar samhället stora belopp varje år. Ofta beror förseningarna på dåligt underhåll. Genom att låta Trafikverket sköta underhållet kan vi minska förseningarna och se till att människor hinner till jobbet, hem eller på sin resa såsom de hade tänkt.

Därför måste staten ta ansvaret för järnvägen

Ny rapport från Seko