Det måste bli ett
slut på tågkaoset

För en järnväg där du kommer fram i tid
Stöd våra krav och låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi

Våra krav

”Det som oroar mig är om personalen i spåret är stressade. Det handlar om sekunder från det att tågvarnaren ser tåget till dess att spåret ska vara utrymt. I värsta fall kan det hända olyckor.”

Linnea, lokförare

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen

Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt istället Trafikverket utföra underhållet i egen regi – så att vi får en fungerande järnväg för alla. Vi vill komma fram i tid.

- Det här kan du göra -

Prenumerera på
nyhetsbrevet

Skriv upp dig

Följ oss och dela våra budskap

Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

- I media -

Hård debatt om förstatligande av tågtrafiken och järnvägsunderhåll

Det blev en omstridd fråga om att förstatliga tågtrafiken och järnvägsunderhållet på Sekos kongress. Det rapporterar Seko-tidningen.

”En nollvision i tio punkter kan få slut på tågkaoset”

Ett samlat grepp är nödvändigt och Trafikverkets behöver återta underhållsarbetet, skriver Karin Svensson Smith (MP) med flera

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Hälften av personalen som arbetar med basunderhållet på järnvägen är inhyrd till de stora företagen, rapporterar Sekotidningen.

Om Spårfel

Vi som står bakom Spårfel är järnvägare vid Sekos företagsfack på Infranord. Vi ser dagligen bristerna i underhållet och hur det är organiserat. Vi vill få en fungerande järnväg – för våra invånare och för klimatets skull. Därför vill vi påverka beslutsfattarna att styra upp kaoset och istället låta Trafikverket utföra underhållet i egen regi.