Äntligen har Seko fått gehör hos Socialdemokraterna för behoven av underhåll på det svenska spårnätet. Partiet följer nu V och MP och kräver att Trafikverket ska återta drift och underhåll av spåren.

– Vi är glada att Socialdemokraterna nu har tagit till sig våra synpunkter och drar samma slutsatser som vi, säger Johnny Nadérus, vice ordförande Seko Stockholm och anställd på Infranord.

I ljuset av de senaste två månadernas tågursårningar i Stockholmsområdet har Socialdemokraterna insett att något måste göras åt den farligt låga nivå underhållet av svensk järnväg hamnat på. Den 21 januari presenterade därför Stefan Löfvén tre förslag som ska öka säkerheten och förbättra styrningen av underhållet.

Den viktigaste förändringen är att drift och underhåll återtas av Trafikverket. I praktiken löses det genom att statliga Infranord som idag sköter nära 70 procent av underhållet slås samman med Trafikverket och blir en underhållsenhet.

– På så sätt kan Trafikverket både sköta tillsyn och underhåll av spåren. Det ger dem i ett drag kapacitet att genomföra de behov av reparationer de ser är nödvändiga, säger Johnny Nadérus.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) sågar förslaget och varnar för att det skulle bli 20 miljarder dyrare fram till 2025. Som källa anger hon en rapport Trafikverket tog fram 2012 (TRV2012/63556) där de räknat på vad ett återtagande skulle kosta. Enligt rapporten som Första Linjen läst skulle det kosta 1-2 miljarder i engångskostnader om Trafikverket återtog drift och underhåll av banan. Där den största kostnaden handlar om förtida lösande av ingångna kontrakt. Denna kostnad har sedan minister Catharina Elmsäter-Svärd räknat med ska uppstå varje år i tio års tid. Men Socialdemokraterna kommer runt denna största enskilda kostnad genom att inte bryta några kontrakt i förtid, utan successivt återta underhållet när kontrakten, normalt femåriga, löper ut efterhand.

– Man behöver inte lösa ut en enda entreprenör, så därför kostar det varken mer eller mindre än vad det gjorde att bilda Infranord. Vi får plocka ner och byta en del skyltar. En besparing blir förstås att en hel del upphandlings- och juridisk kompetens inte längre kommer att behövas i företaget, säger Johnny Nadérus.

Den andra delen i Socialdemokraternas förslag är att Trafikverket får ansvar för inspektion av utförda reparationer. Som det är idag ligger inspektionsplikten på det företag som utför reparationen, en modell som Seko kritiserat vid upprepade tillfällen som högst osäker. Här måste en ny inspektionsenhet skapas på trafikverket.

Sekos tredje framgång i den socialdemokratiska politiken som nu presenteras är att meddelandefrihet ska gälla alla anställda i järnvägsbranschen oavsett om de är anställda av ett offentligt eller privatägt företag. Idag kan en anställd enligt aktiebolagslagen drabbas av repressalier om den talar med pressen om brister i säkerheten.
Den punkten har även infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd ställt sig positiv till i olika uttalanden i pressen och jämfört med situationen inom flyget.

– Där är det kutym att vem som helst kan påpeka om det är ett fel eller brist och då måste man hantera det, säger hon till Svenska Dagbladet.

Ministerns inställning välkomnas av Seko.

– Det är alltid trevligt när en borgerlig minister tycker som vi i en fråga. Men då gäller det att det inte stannar vid ord. Då vill vi se konkreta lagförslag framlagda i Sveriges riksdag. Vi behöver en ny lag, säger Johnny Nadérus.

Text: Emil Schön
Foto: Phil Jamieson/Socialdemokraterna/CC

Texten publicerades tidigare i Första Linjen 1/2014.

Comments are closed