Jämfört med andra länder i Europa hör det svenska järnvägsunderhållet till de mest privatiserade, uppstyckade och konkurrensutsatta. I en ny rapport som lanseras idag 24 mars 2022 har journalisten och författaren Mats Wingborg jämfört Sverige med flera andra länder, där flertalet gått från privatiseringar till att ta tillbaka underhållet i egen regi.  

Tågresandet i Sverige ökar år efter år, men järnvägsunderhållet halkar efter med förseningar, inställda tåg och miljarder i samhällskostnader till följd.

Trots att regeringen gjort stora satsningar på underhåll så räcker inte medlen till. Problemet ligger inte bara i resurserna utan även i organiseringen av järnvägen. Från att staten haft ett helhetsansvar för underhållet av järnvägen är det idag uppstyckat och fragmenterat på olika bolag, där Trafikverket enbart är en beställarorganisation.

Enligt uppgifter i rapporten Privatiserat järnvägsunderhåll  har antalet järnvägstekniker nästan halverats från 1998 till  2020. Under perioden har de minskat från 7 257 till cirka 3 800 enligt företrädare från Seko Infranord. Detta trots att järnvägstrafiken har ökat under samma period.

Men rapporten visar också att det finns vägar framåt. I Storbritannien, Norge och Nya Zeeland har man först privatiserat järnvägsunderhållet för att sedan ta tillbaka kontrollen av verksamheten i egen regi. 

Enligt analyser från länder där tågen nästan alltid går och kommer i tid, har det företag som driver tågverksamheten ett direkt ansvar för underhållet. Ett sådant exempel är Schweiz, som har en otroligt välfungerande järnväg. 

Läs och ladda ned rapporten.

Se lanseringsseminariet i efterhand.

Comments are closed