Före valet lovade Socialdemokraterna att förstatliga järnvägsunderhållet. Hur går det med planerna?

– Målet är att järnvägsunderhållet ska fungera så bra som möjligt och att vi får ett effektivt användande av skattepengar. För oss handlar det inte om är marknadsutsättning eller om allt ska skötas i statlig regi. Vi har lagt två uppdrag: ett till Trafikverket och ett till järnvägsutredningen och bett dem ge förslag på ett fungerande järnvägsunderhåll. De kommer med svar i mitten av april.

Men inför valet lovade ni att förstatliga underhållet.

– Jag tror att det man var ute efter var att återta kontrollen och stärka. Det blev lite tillspetsat i en del formuleringar.

Det finns väl inget tydligare sätt att återta kontrollen än att förstatliga underhållet genom att ge Trafikverket tillgång till Infranord som ni föreslagit.

– Det är det vi har bett utredningen att titta på. Men jag tror inte det är så enkelt att man löser allt om man gör det i egen regi. Det har funnits för lite pengar till underhåll under många år.

Under tiden fortsätter upphandlingarna från Trafikverket. Varför?

– Det underhållsarbete som behöver göras måste genomföras. Så länge inget annat beslut finns vore det orimligt att avbryta pågående upphandlingar.

Jäderholmsrapporten pekar på att ansvaret skulle bli tydligare om Trafikverket fick eget underhållsansvar vid urspårningar eller förseningar. Vore inte det bra?

– Det finns ansvar på en faslig massa olika nivåer oavsett organisationsform. Om ett arbete blir felaktigt utfört ligger ansvaret på entreprenören eller den upphandlande enheten inom Trafikverket. Svårigheten är att se var i ansvarskedjan det brustit. Det problemet har du oavsett organisationsform.

Om Trafikverket ges egen underhållskapacitet har du inte två olika företag eller aktörer med helt olika intressen som ska reda ut ansvaret.

– Om det blir fel på en skola i en kommun har kommunstyrelsen ansvar, men det kan också vara rektorn eller skolledningen. Det är enklare att säga att ansvaret är Trafikverkets, men du måste ända ner och grotta i vilken nivå problemet uppstått.

Jag uppfattar det som att ni gett ett vallöfte som ni nu vill backa ifrån?

– Jag uppfattar det inte så. Vi har varit tydliga med att vi vill ha ökad kontroll över järnvägsunderhållet. Det vallöftet ska vi hålla.

Er politik säger fortfarande att Infranord ska uppgå i Trafikverket. Gäller inte det längre?

– Vi undersöker vilken organiseringsform som är lämpligast. Det kan bli så.

Var det ni gick ut med innan valet inte tillräckligt genomtänkt?

– Det kan jag inte svara på. Nu är nu.

Finns det något att förlora här som inte syns omedelbart. Vågar ni inte lägga förslaget i riksdagen.

– Det finns säkert delar i ett återförstatligande som har stora problem att gå igenom riksdagen. Oppositionen skulle ha svårt att acceptera långtgående återförstatligande. Men där är vi inte än.

När kan skarpa förslag väntas från regeringen?

– Det kan nog bli aktuellt till hösten.

Fakta. Socialdemokraternas förslag på området järnvägsunderhåll

Infranord del av Trafikverket. Det statliga aktiebolaget Infranord bör successivt omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket. Underhållskontrakt bör i takt med att de löper ut överföras till denna nya enhet.

Skärpt tillsyn. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete. I dag är det entreprenörerna själva som inspekterar kvaliteten på det egna arbetet.

Meddelarfrihet. Meddelarfriheten hos de anställda i järnvägsbranschen måste ha central funktion för att öka säkerheten. I eventuella nya kontrakt för privata järnvägsentreprenörer måste meddelarfriheten skrivas in.

Text: Emil Schön
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Comments are closed