– Det stora felet med den nya offentliga utredningen om järnvägsunderhållet är att den helt bortser från vad som är det största problemet. Utredaren Erland Olauson ser inte att det är avregleringen som skapat det svårigheter vi har idag. Underhållet har blivit tre gånger så dyrt, men effektiviteten har inte alls ökat i samma utsträckning. Orsaken är att det är olämpligt att låta marknaden styra underhållet, säger Håkan Englund, ordförande för Seko Infranord.

Håkan Englund är djupt kritisk till den nya offentliga SOU-utredningen om järnvägsunderhållet och menar att den är full av floskler.

– Den går inte till botten med frågorna. Samma svårigheter som vi har idag skulle kvarstå om utredningens förslag genomfördes.

I vissa fall pekar också utredningen, enligt Håkan Englund, i fel riktning.

– Det handlar bland annat om förslaget att staten ska stå för investeringar i dyra spårgående maskiner även när olika privata aktörer är utförare. Det skulle förvandla staten till en städgumma för marknaden. Staten skulle få ta ansvaret, men privata aktörer skulle få ta hand om vinsterna.

Fakta. Centrala förslag i utredningen Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) jämfört med tidigare löften

Statsministerns vallöften februari 2014:
”Föra in Infranord som en underhållsdivision i Trafikverket så att detta verk kan utföra Järnvägsunderhåll i egen regi”.
”Upphöra med upphandlingar av Järnvägsunderhåll från Trafikverket som berör den dagliga driften.”
”Låta befintliga kontrakt med privata underhållsentreprenörer som har basentreprenader löpa ut sin nuvarande kontraktstid, för att därefter Trafikverket själv utför Järnvägsunderhåll.”

Utredaren förslag:
Öka konkurrensen för basunderhåll så att mindre företag och utländska företag kan kontraktera basentreprenader. Metoderna för ökad konkurrens innebär att Trafikverket tar över risker som normalt brukar ligga hos en entreprenör. Skarpa förslag är:

  • Trafikverket tar över delar av produktionsplanering från bolagen.
  • Att basentreprenaderna styckas upp i mindre geografiska områden eller handlas upp teknikvis.
  • Trafikverket skaffar egen maskinpark som hyrs ut till bolagen
  • Ett fåtal områden skall Trafikverket bedriva underhåll i egen regi, detta kommer att maximalt beröra 10–20 procent av landets trafikanter
  • Trafikverket skall stärka sin kunskap om anläggningen och bedriva produktivitetsutveckling.

Text: Mats Wingborg. Foto: José Figueroa

Comments are closed