Vad har klimatfrågan med järnvägsunderhållet att göra? Det vet Karin Svensson Smith,  kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Lunds kommun. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och ordförande för Trafikutskottet. 

Du menar att järnvägsunderhållet hänger samman med klimatfrågan. Hur då?

– Ska vi klara klimatet måste politiken läggas om. Då krävs att vi både drar ner på biltrafiken och flyget. Det betyder att en stor del av det nuvarande resandet måste ersättas av tågtrafik och då är det nödvändigt att förbättra järnvägsunderhållet. En del av de långväga lastbilstransporterna behöver flyttas över till tåg eller fartyg och detta ställer krav på en väl fungerande järnväg. Att det är nödvändigt handlar inte bara om oss utan om människors villkor i många länder. Med en fortsatt uppvärmning kommer exempelvis många människor i Bangladesh att förlora sina hem på grund av översvämningar. Att vi agerar nu är med andra ord ett uttryck för global solidaritet, något som är viktigt både för arbetarrörelsen och den gröna rörelsen. 

Kan inte en övergång till elbilar vara en lösning?

– Det förslaget står för tillfället i fokus i den politiska debatten, men det kan knappast vara huvudlösningen. En övergång till elbilar ställer enorma krav på batteritillverkning och vi vet hur förhållandena är i de länder där dessa metaller bryts. Dessutom finns det inte metaller så att det räcker för att klara en global övergång till elbilar. Nej, huvudspåret måste vara att satsa på järnväg. Sedan måste förstås järnvägen kompliceras med andra kommunikationer för att kunna ta sig till och från järnvägsstationerna, där finns plats för bussar, elhyrbilar, hyrcyklar etc. Om klimatomställningen ska bygga på dem som har råd att köpa elbilar och som bor i eget hus och tänker investera i solceller, då blir inriktningen felaktig. Människor med låga inkomster bör lyftas fram. Att åka kollektivt och bo i flerfamiljshus lämnar mindre klimatavtryck.

Vad krävs för att fler ska använda järnvägen?

– För det första behöver staten ta över ansvaret för järnvägsunderhållet. Konkret betyder det att Trafikverket tar hand om underhållet. Sedan behövs ett samlat system för att beställa biljetter. Ska vi få fler att resa med tåg måste det bli enklare att beställa biljetter. Hittills har lågprisflyget haft enklare system och det har missgynnat järnvägen. Vad som behövs är en app som gör det lätt att beställa biljetter på mobilen. Här ligger Sverige efter länder som Norge och Frankrike. Sedan ser jag gärna att det går att köpa ett årskort som gäller för alla kollektiva kommunikationer. Med den nuvarande digitala tekniken vore det enkelt att även involvera privata aktörer och se till att de får ekonomisk ersättning. I ett inledande skede behöver nog också tågtrafiken vara offentligt subventionerad. När den växer i skala kommer den bli mer självbärande.

Text: Mats Wingborg 

Comments are closed