Tågkaoset kräver omedelbara åtgärder

Posted · 4 Comments

Jag somnade i Norrbotten och vaknade i Uppland. Som så ofta förr. Att färdas genom landet med tåg är miljövänligt och ger en möjlighet att jobba eller sova under resan.

Men järnvägen är i kris. Ofta är banorna eller ledningarna trasiga, nattågen till norr är slitna och tågen försenade. Om jag reser ensam gör det inte så mycket, men att stå med barn och vänta på försenade tåg under kalla kvällar är inget nöje.

Ingen medborgare och få företag kan undgå konsekvenserna av att tågtrafiken inte fungerar. Värst drabbas alla pendlare som tvingas till en vardag med stor osäkerhet och stress när tågen inte går att lita på. Samhällskostnaden för förseningar och inställda tåg beräknas till 5 miljarder per år.

Resandet har ökat men järnvägen hänger inte med. Under lång tid har del efter del i järnvägssystemet styckats av, delats upp och ofta privatiserats. Det trots att järnvägstrafik är ett naturligt monopol där de olika delarna hör ihop och är beroende av varandra. Nu tillhör stationer, spår och tåg olika företag. För lite pengar läggs på underhåll och ansvaret är upphackat. Byråkrati och brist på helhetsansvar är resultatet.

Tågkaoset kräver omedelbara åtgärder. Vi menar att det nu är hög tid att gå till handling för införande av statligt underhåll och ny organisering av Trafikverket.

På underhållssidan har konkurrensutsättningen lett till att det idag är avsevärt färre anställda än för 15 år sedan. Färre personer arbetar ute i spåren, vilket blir synligt när det är snöiga vintrar. Säkerheten brister på ett oacceptabelt sätt för såväl resenärer som de som arbetar på spåren. Trafikverket utför sedan år 2010 inget underhåll i egen regi. På marknaden finns i huvudsakligen 3–4 aktörer som i sin tur anlitar ett stort antal underentreprenörer.

I dag utförs kontrollen av järnvägsunderhållet av entreprenörerna genom egenkontroll. Den som gör jobbet får själv bedöma om det blir bra gjort. Trafikverket saknar kunskap om hur järnvägen mår. Det måste bli mer pengar till underhåll av järnvägen. Den bästa lösningen för det dagliga underhållet av våra järnvägar är att det sker i Trafikverkets egen regi.

Nu i höst ska infrastrukturpropositionen antas för perioden 2018–2029. Då har vi en unik möjlighet att för första gången låta klimatet styra trafikplaneringen, och inte tvärtom. För Vänsterpartiet kommer åtgärder för att stärka järnvägens konkurrenskraft och pålitlighet vara centralt.

Klimatkrisen är uppenbar och akut. Att öka resandet och godset på järnvägen är helt nödvändigt för att minska utsläppen. Det kräver långsiktighet och politiskt ansvar.

4 Responses to "Tågkaoset kräver omedelbara åtgärder"
 1. Ingemar skriver:

  Det här är väl första gången jag är enig med Jonas Sjöstedt!

  Både järnvägar och vägar är så viktiga för landets grundläggande funktioner, så en förändrad syn på hur det skall skötas måste till omedelbart. Bryt upp Trafikverket och återupprätta Banverket och Vägverket! Kräv sedan av dom bägge verken att dom i egen regi sköter underhållet av sina respektive ansvarsområden. Det här stolleprovet med entreprenörer och underentreprenörer och ingen egen kunskap alls hos ansvarigt verk måste få ett slut – NU!

  Jag är för fri konkurrens och tanken att den som är bäst lämpad för en uppgift också skall få utföra den. Men när det kommer till viktig infrastruktur blir det annorlunda. Här fungerar det inte att dela upp saker i små bitar som olika entreprenörer skall ta ansvar för, här krävs det ett totalgrepp för att helheten skall fungera.

  Så när det gäller järnvägen – återupprätta Banverket och se till att Banverket i egen regi omedelbart tar ansvar för underhåll och nybyggnation.

  Och när det gäller vägnätet – återupprätta Vägverket och se till att Vägverket i egen regi omedelbart tar ansvar för underhåll och nybyggnation.

  Saknar dom nödvändig kompetens? Ja, så som det ser ut i dag gör dom det eftersom kompetensen valt att starta eget och ”plocka åt sig” mycket av pengarna som borde använts för underhåll. Men om möjligheten försvinner så kommer alldeles säkert merparten av den här kompetensen att åter kunna anställas inom respektive verk!

 2. Magnus skriver:

  Underbart Jonas.
  Jag tycker vi börjar vägen till det enda rätta redan imorgon (läs idag). Vi böjar snabbt med det lilla, som tex. att sopa undan all sand, grus, singel, etc. från alla perronger. Då menar jag inte där halka kan inträffa. Ursäkta mig Jonas, för det har ju du fått känna på. Sen fortsätter vi att gasa på för att vi ska få den bästa spårtrafiken i världen.
  1. Underhåll tågen –> det finns oerhört mycket att göra här som skulle ökar komforten och minska risken för förseningar.
  2. Spårunderhåll som heter duga. Hur svårt kan det vara¿
  3. Samarbete mellan olika länstrafikbolag. Exv. mellan Uppsala och Stockholm. Ska vi 2016 behöva köpa två biljetter för en resa på sex mil. NEJ!
  4. Väderskydd. Tyvärr lever vi i ett blåsigt kallt land, med regn till och från. Idag satt en man framför mig på X2000 och beklagade sig för sin fru om att det inte finns tak längs hela perrongen vid spår 5-6 på Stationen i Hässleholm. Detta hade sett under 20 år utan att framföra det till någon. Jo, sin fru som fortsatte att sticka och såg inte ut att skrika ut sin mans vrede det närmaste seklet.
  5. Bättre skyltning och tydliga utrop. Skyltningen i Stockholms tunnelbana och övriga lokala spårtrafik är sämre än i det flesta städer i Europa. Jag tar mig fram enklare i Paris, Wien, Lille, Amsterdam, ja tom Madrid, än vad jag gör i vår egen huvudstad. Detta trots att jag bara varit i de andra nämnda städerna 2-3 gånger och betydligt fler gånger och längre tid i Stockholm.
  6. Bättre trafiklösningar. Vad i helsike gör trafikplanerarna. Trots att tågen går snabbare idag än för 20 år sedan, tar det längre tid att resa mellan Kristianstad och Göteborg idag än för 20 år sedan. Nu har vi även vår tunnel klar under Hallandsåsen. Hur kan bli så här. Skrämmande. Pågatåg kör Hässleholm – Markaryd, men OJ … det är liten bit kvar till Halmstad. Tänkte inte på det …
  Kör Pågatåg hela vägen mellan Åhus och Halmstad. Hade blivit en fin o bra kust till kust sträcka.
  7. Ska lägga mig nu … fortsätter i mån av tid och hoppas att det hjälper våra barn och barnbarn!

 3. Björn skriver:

  Alla verkar idag vara överens om att utförsäljningen av SJ genom ”klåfingriga” politiker blev en resultatmässig härd-smälta. Om staten idag sponsrar dagens aktörer så borde man omedelbart sluta med detta och sedan sakta men säkert köpa upp eventuella konkursbon för att återställa SJ i ursprungligt skick.

 4. Crusaris skriver:

  Lägg pengarna på det befintliga järnvägsnätet istället för galenskapen höghastighetsbanaor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *