Karin Svensson Smith: ”Järnvägen är en orkester utan dirigent”

Posted · Add Comment

En allmän press för en mer klimatanpassad transportsektor höjer kraven på järnvägen. Samtidigt väljer alltfler tågen. Enligt Statistiska Centralbyrån ökade passagerartrafiken längs järnvägen med 97 procent mellan 1991–2011. Regeringen Löfven öronmärkte 1,2 miljarder kronor till järnvägsunderhåll i den budget som Sverigedemokraterna fällde genom att rösta på alliansens skuggbudget. Men när S–Mp-regeringen väl fick igenom sin […]

”Jag kommer gärna hem efter jobbet”

Posted · Add Comment

För Anna Larsson handlar det om rörelsen. Som lokförare och radioloksoperatör för Green Cargo med bas i Tomteboda, en minut från Stockholms central, är rörelsen en förutsättning för att trivas med arbetet. Och trivs gör hon det handlar om att snabbt ställa om kroppen efter nya dygnsrytmer och fysiskt krävande arbetsuppgifter, men även om att […]

”Jag kan inte komma på något land där järnvägen är fragmentiserad som i Sverige”

Posted · 5 Comments

Sverige har världens mest fragmenterade järnväg och ingen håller i taktpinnen för vare sig underhåll eller trafik. Det menar Gunnar Hallert, som har nära 40 års erfarenhet av branschen. – Trafikverket måste ta ett större ansvar, säger han. Under 90-talet och 00-talet rådde privatiseringsiver och järnvägen var inget undantag. Spåren öppnades för konkurrens och statliga […]

Seko sågar statlig utredning om järnvägen

Posted · Add Comment

Seko riktar skarp kritik mot de förslag som regeringens utredare lagt fram för den svenska järnvägen. Utredare Gunnar Alexandersson vill minska statens roll och föreslår att privata aktörer fortsatt ska sköta underhållet. Seko uppmanar regeringen att slänga utredningen i soptunnan och istället infria vallöftet om att förstatliga järnvägsunderhållet. 

I mer än två år har Gunnar […]

Pia Nilsson (S): Arbetet med att återta kontrollen av järnvägsunderhållet pågår

Posted · 4 Comments

Vi sa det under valrörelsen, vi gör det i regeringsställning. Arbetet med att återta kontrollen av järnvägsunderhållet pågår. Rykten har gjort gällande att vi skulle ha ändrat kurs, men icke. Tro mig! Resenärer, företag och industrier ska kunna lita på en robust och punktlig järnväg. Det förtroendet är avgörande för att nå målet om lägst […]

Så skapas ordning och trygghet på spåren

Posted · 1 Comment

Före valet lovade Stefan Löfvén att Trafikverket skulle få ta över underhållet av den svenska järnvägen. Efter valet är beskeden inte lika tydliga. Seko presenterar nu en rapport som visar på fördelarna med att underhållet tas hem under Trafikverkets tak. Marknaden kring spårunderhållet fungerar inte. – I stora delar av landet är Trafikverket den helt dominerande […]

Ministern om vallöftet: ”Det blev lite tillspetsat”

Posted · Add Comment

Före valet lovade Socialdemokraterna att förstatliga järnvägsunderhållet. Hur går det med planerna? – Målet är att järnvägsunderhållet ska fungera så bra som möjligt och att vi får ett effektivt användande av skattepengar. För oss handlar det inte om är marknadsutsättning eller om allt ska skötas i statlig regi. Vi har lagt två uppdrag: ett till […]

Rälsen kan inte skiljas från hjulen

Posted · 1 Comment

Hjulet och rälsen hänger ihop. Det fick järnvägare lära sig förr. Tågtrafiken och spåren är ett enhetligt tekniskt system som kräver samordning och planering. Men 1988 bestämde politikerna att hjulet och rälsen skulle skiljas åt. Ansvaret för trafiken lades på ett håll, skötseln av banorna på ett annat. Den spårbundna trafiken i landet skulle öppnas […]

Förstatliga järnvägsunderhållet

Posted · 2 Comments

Vad har hänt med statsministerns vallöfte om att förstaliga järnvägsunderhållet, är en fråga jag återkommande ställer mig. Stefan Löfven var inför valet väldigt rak och tydlig, nu efter valet har denna tydlighet dock förbytts till sin motsats. För oss i väg och ban-branschen som dagligen utför järnvägsunderhåll, anställda i privata och statliga bolag, är det […]