Forskaren varnar: Det kommer ske en stor tågolycka i Sverige

Posted · Add Comment

Frågan är inte om det kommer hända en allvarlig tågolycka i Sverige, utan var och när. Det menar Rebecca Forsberg som forskar om skador uppkomna vid tågolyckor, på enheten för kirurgi vid Umeå universitet. – Jag försöker undvika att sitta i de första vagnarna när jag åker tåg, säger hon. Rebecca Forsberg har under många […]

Rälsen kan inte skiljas från hjulen

Posted · Add Comment

Hjulet och rälsen hänger ihop. Det fick järnvägare lära sig förr. Tågtrafiken och spåren är ett enhetligt tekniskt system som kräver samordning och planering. Men 1988 bestämde politikerna att hjulet och rälen skulle skiljas åt. Ansvaret för trafiken lades på ett håll, skötseln av banorna på ett annat. Den spårbundna trafiken i landet skulle öppnas […]

Förstatliga järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

Vad har hänt med statsministerns vallöfte om att förstaliga järnvägsunderhållet, är en fråga jag återkommande ställer mig. Stefan Löfven var inför valet väldigt rak och tydlig, nu efter valet har denna tydlighet dock förbytts till sin motsats. För oss i väg och ban-branschen som dagligen utför järnvägsunderhåll, anställda i privata och statliga bolag, är det […]

Anställda drabbas när järnvägen är i kris

Posted · Add Comment

Tågvärdar som blir hotade på jobbet av resenärer som fått nog och lokförare som blir utan raster på grund av förseningar. Järnvägen är i kris och det drabbar personal på alla nivåer. – Det är en väldigt stressig miljö, säger ombudsmannen och tidigare tågmästaren Rolf Sjöstrand. Den svenska järnvägen är sliten och underhållet eftersatt. Försenade tåg […]

”Sverige har mycket att lära av Schweiz”

Posted · Add Comment

I Sverige väljer många bort tåget om de vill vara säkra på att komma i tid, i Schweiz är det precis tvärtom. Där har staten behållit kontrollen över järnvägen och stora satsningar i form av pengar och planering har skapat en tågtrafik i världsklass. – Sverige har mycket att lära av både Schweiz och andra […]

Socialdemokraterna har lyssnat på Seko

Posted · Add Comment

Äntligen har Seko fått gehör hos Socialdemokraterna för behoven av underhåll på det svenska spårnätet. Partiet följer nu V och MP och kräver att Trafikverket ska återta drift och underhåll av spåren. – Vi är glada att Socialdemokraterna nu har tagit till sig våra synpunkter och drar samma slutsatser som vi, säger Johnny Nadérus, vice ordförande […]

Stora risker på slitna spår

Posted · Add Comment

Den sjunde januari var det dags igen. Ett godståg spårade ur vid en växel i Huddinge och orsakade stora skador på rälsen. Nu hörs kraven från många håll på att drift och underhåll av den svenska järnvägen måste samordnas under ett tak. Den 24 juli 2013 spårade ett höghastighetståg ur i en kurva vid Santiago […]