Pia Nilsson (S): Arbetet med att återta kontrollen av järnvägsunderhållet pågår

Posted · 4 Comments

Vi sa det under valrörelsen, vi gör det i regeringsställning. Arbetet med att återta kontrollen av järnvägsunderhållet pågår.

Rykten har gjort gällande att vi skulle ha ändrat kurs, men icke. Tro mig! Resenärer, företag och industrier ska kunna lita på en robust och punktlig järnväg. Det förtroendet är avgörande för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020.

Situationen är akut inom ett antal områden, vilket Riksrevisionen har påpekat ett antal gånger. Arbetet med en nyordning behöver påskyndas. Svaret från borgerligheten är business as usual, men det är inget alternativ för oss.

8 miljarder av skattebetalarnas pengar avsätts i år till järnvägsunderhåll. Det är 1,24 mdr mer än tidigare år. Ett välbehövligt resurstillskott, men landar pengarna rätt? Jag nås allt oftare av uppgifter om att endast en femtedel av resurserna går till konkreta förbättringsåtgärder, resten faller mellan stolarna.

Om uppgiften stämmer eller inte vet jag i dagsläget inte, men mitt ansvar som beslutsfattare är att säkerställa att järnvägsunderhållet organiseras så att varje satsad skattekrona används där den gör största möjliga nytta.

Sverige har Europas mest uppsplittrade järnvägsunderhåll, utan kontroll. Ingen annanstans saknar banhållaren möjlighet att inspektera den egna banans status.

Tillsynen av järnvägen bör därför ha högsta prioritet. Trafikverket behöver snabbt bygga upp kompetens för att kunna inspektera entreprenörernas arbete. Ansvaret för anläggningens status är alltid Trafikverkets.

Det kan också finnas skäl att införa en järnvägsenhet på Trafikverket i syfte att säkerställa en långsiktig hantering av järnvägspolitiska frågor. Idag är det för mycket ad hoc.

Vad gäller det avhjälpande underhållet kan jag se flera fördelar med egen regi, som kan vara mer flexibel och snabbfotad. Resurserna borde då kunna användas mer effektivt och samlat. Ett pilotprojekt skulle kunna bringa klarhet i den frågan.

Gunnar Alexandersson förordar att Trafikverket själva ska avgöra hur underhållet ska hanteras. Jag delar inte hans uppfattning. Tvärtom. Vi beslutsfattare har ett ansvar gentemot resenärer, företag och näringsliv att se till att alla delar av infrastrukturen fungerar, inklusive underhållet.

Det transportpolitiska portalmålet lyder:

Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Ett politiskt ansvar. På alla nivåer. Ingenting annat.

Pia Nilsson,
gruppledare (S) i riksdagens trafikutskott

4 Responses to "Pia Nilsson (S): Arbetet med att återta kontrollen av järnvägsunderhållet pågår"
 1. Robert Heurgren skriver:

  Reglerna kring inköp av underentreprenörer är en stor bov i svensk infrastruktur. Att ”alltid” ta lägsta budet utan att kontrollera att företaget har resurser att leverera ptodukten i enlighet med villkoren är helt förkastlig i längden. Kortsiktigt och i längden ohållbart och slöseri med offentliga meddel.

 2. Lasse Silow skriver:

  Strunta i planerna på snabbtåg. Det finns annat som behöver åtgärdas NU. Det är många miljarder det handlar om.

 3. Maria Magnusson skriver:

  Instämmer helt ned Robert Heurgren. Om man vill återta kontrollen så kan man inte hålla på att göra arbetet genom upphandling. Det får en kvalitetssänkning som följd. LOU har många problem inbyggda. Varför är S så negativt inställda till att ha behövlig kompetens internt? Det är väl en viktig del av samhällsbygget. Varför ska företag kunna göra vinst på viktiga delar av samhällets funktioner?

 4. Mikael Sjöberg skriver:

  Jaha…det där har jag hört förut, t ex när Trafikverket bildades, då skulle ju underhållet bli bättre och billigare. När entreprenörer jobbar med underhållet i spåret, så har de ju ett vinstintresse, underhåll eller vinst…gissa vilket som får stryka flagg först.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *