Så skapas ordning och trygghet på spåren

Posted · 1 Comment

Före valet lovade Stefan Löfvén att Trafikverket skulle få ta över underhållet av den svenska järnvägen. Efter valet är beskeden inte lika tydliga. Seko presenterar nu en rapport som visar på fördelarna med att underhållet tas hem under Trafikverkets tak. Marknaden kring spårunderhållet fungerar inte.

– I stora delar av landet är Trafikverket den helt dominerande och enda beställaren. Får man inte jobbet är man inte med på marknaden. Marknaden är på det sättet väldigt tunn och fungerar inte som en marknad är tänkt att fungera, säger Bengt Jäderholm, som på uppdrag av Seko tagit fram rapporten Ny syn på järnvägsunderhållet.

Partisk trafikutredning
Det börjar hetta till kring dragkampen om skötseln av det svenska järnvägsnätet. Seko vill se en återreglering av underhållet, vilket även de rödgröna partierna sagt sig vilja ha. De borgerliga partierna och delar av näringslivet vill ha en fortsatt avreglering där Trafikverket agerar beställare, men självt varken sköter tillsyn eller underhåll.

I slutet av mars ska Gunnar Alexandersson presentera sin statliga utredning om avregleringen av den svenska järnvägen. Den borgerliga regeringen och ministern Catharina Elmsäter-Svärd pressades av oppositionen att tillsätta utredningen efter det totala tågkaoset vintern 2013. Uppdraget gavs till ekonomidoktorn Alexandersson som gick direkt från sitt uppdrag som vice vd i branschföreningen Tågoperatörerna till uppdraget som statlig utredare.

– Det är som att låta SEB:s vd Annika Falkengren utreda bankbonusar, sa ordföranden i Trafikutskottet, Anders Ygeman (S), till SVT då Alexanderssons namn presenterades.

Ordning och reda på spåren
Seko har låtit tidigare chefen på såväl Banverket som Vägverket, Bengt Jäderholm, göra en genomgång av hur marknaden för spårunderhåll fungerar och föreslå mer konstruktiva sätt att organisera verksamheten. Jäderholm föreslår att Infranords resurser förs över till Trafikverket så att myndigheten får bättre möjlighet att ta ansvar för järnvägsnätets skick.

– Järnvägsnätet är som en maskin som ska fungera för tågoperatörerna. Jag misstror inte någon som idag utför underhållet på järnvägen, men det är ett rimligt antagande att den är ansvarig för anläggningen också själv har kontroll över den. Och för att göra det på bästa sätt behövs egen personal, säger han.

Bengt Jäderholm påpekar att den gången är den normala i vilken processindustri som helst att den dagliga driften ligger i den egna organisationen, medan planerat underhåll eller större renoveringar kan handlas upp.

– Svårare än så är det inte, säger han.

Tydligare ansvar
Idag är det svårt att veta vem som egentligen är ansvarig när ett godståg spårar ur eller spårsträckor ständigt stängs ner på grund av nedrasade kontaktledningar. Trafikverket, SJ, lokala tågoperatörer företaget som anlitats för besiktningen eller den som har kontrakt på underhållet. Med besiktning och underhåll samlat hos Trafikverket kan inte olika aktörer bolla ansvaret mellan sig.

– Det skulle bli lättare att utkräva ansvar av förvaltaren om den själv beslutar om hur den ska organisera arbetet. Men det är inte så att jag eller någon annan tror att en ny organisation löser alla problem. För det krävs ökade insatser när det gäller underhållet och för det behövs en uthållig politik, säger Bengt Jäderholm.

Ett övertagande av driften skulle inte innebära att några befintliga kontrakt skulle brytas. Omställningen skulle behöva ta några år.

Socialdemokraternas förslag på området järnvägsunderhåll

  • Infranord del av Trafikverket. Det statliga aktiebolaget Infranord bör successivt omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket. Underhållskontrakt bör i takt med att de löper ut överföras till denna nya enhet.
  • Skärpt tillsyn. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete. I dag är det entreprenörerna själva som inspekterar kvaliteten på det egna arbetet.
  • Meddelarfrihet. Meddelarfriheten hos de anställda i järnvägsbranschen måste ha central funktion för att öka säkerheten. I eventuella nya kontrakt för privata järnvägsentreprenörer måste meddelarfriheten skrivas in.

Emil Schön

One Response to "Så skapas ordning och trygghet på spåren"
  1. Dan Sundberg skriver:

    Jag har jobbat inom spårtrafiken med underhållet i 37 år,och nu är det rent ut sagt för jävligt.Alla bara skyller ifrån sig,ingen tar något ansvar,politikerna är värst.Ju längre dom låter detta fortsätta,ju dyrare kommer det att bli.Snart sker det väl en stor olycka,och då får vi höra jämmerkören,alla skyller på alla.Det finns inga pengar,men direktörer och alla kvartsbasar och KONSULTER,dom har det väldigt fett i plånboken,mens vi andra bara slavar på,vi ska helst sänka våra löner.Stockholms spårtrafik är ett lysande exempel på dagens huggsexa.Nu ska det bytas åkeri för pendeln igen,man vet ju för fan inte vem man åker med i stan,varken det gäller buss eller tåg.Tag tillbaka all trafik från dessa penga galna lycksökare. Tack för ordet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *